AVAILABLE FORMATS

Download Watch Now

Secure Verified

となりのチカラ
1/10 by 1 users
Title:Tonari no Chikara
Genre: Comedy, Drama
First Air Date: 2022-01-20
Last Air Date: 2022-04-07
Number of Seasons: 1
Number of Episodes: 10
Runtime: min
Overview:
Stars: Jun Matsumoto (Chikara Nakagoshi(中越 チカラ)), Aya Ueto (Akari Nakagoshi(中越 灯)), Nanako Matsushima (Yoriko Michio(道尾 頼子)), Yukiyoshi Ozawa (Manabu Kitsugi(木次 学)), Jun Fubuki (Kiyoe Kashiwagi(柏木 清江)), Ryô Katsuji (Kanato Homma(本間 奏人)), Emi Kurara (Tatsuyo Kitsugi(木次 達代)), Sonim (Maria(マリア)), Hiroya Shimizu (Tomoki Kamijo(上条 知樹)), Kazuyuki Asano (Yuzuru Hoshi(星 譲)), Kento Nagao (Takuya Kashiwagi(柏木 託也)), Atom Shukugawa (Master(マスター))