AVAILABLE FORMATS

Download Watch Now

Secure Verified

流星花园
8.6/10 by 438 users
Title:Meteor Garden
Genre: Drama, Comedy, Family
First Air Date: 2018-07-09
Last Air Date: 2018-08-29
Number of Seasons: 1
Number of Episodes: 49
Runtime: 45 min
Overview: An ordinary girl is admitted to the most prestigious school in the country where she encounters F4, an exclusive group comprised of the four wealthiest and handsomest boys in the school - Dao Ming Si, Hua Ze Lei, Xi Men and Mei Zuo.
Stars: Shen Yue (Dong Shan Cai), Dylan Wang (Dao Ming Si), Darren Chen (Hua Ze Lei), Liang Jingkang (Feng Mei Zuo), Wu Xize (Xi Men Yan), Li Jiaqi (Jiang Xiao You), Liu Yinhao (Chen Qing He), Sun Yihan (Teng Tang Jing), Sun Qian (He Yuan Zi), Wang Lin (Dao Ming Feng), Dee Hsu (Dao Ming Zhuang), Dong Xin (Li Zhen), Lin Peng (Shan Cai's Father), Zhang Li (Shan Cai's Mother), Wang Runze (Tian Ye), An Ziyi (Li Xin Hui), Zhao Huanran (Yan Shun Ping), Wang Zi Zhen (Jiang Bai He), Wang Dong (Ye Ming Chuan / Terence), Liu Ye (Zhou Cai Na)